fbpx

 

O FUNDACJI

Fundacja Jesteśmy Razem. Pomagamy! powstała w celu wspierania szpitali, placówek i personelu medycznego, bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Powstanie Fundacji jest naturalną konsekwencją działań realizowanych w ramach Akcji Jesteśmy Razem. Pomagamy! To odpowiedź na coraz trudniejszą sytuację w kraju i pojawiające się w związku z tym nowe wyzwania, którym musimy sprostać.
Za sprawą Fundacji, chcemy zaprosić do naszego projektu wszystkie podmioty, dla których bezpieczeństwo i zdrowie jest wartością nadrzędną i które chcą aktywnie włączyć się w realną pomoc. Zapraszamy nie tylko duże firmy, które już teraz są mocno zaangażowane w Akcję Jesteśmy Razem. Pomagamy!, ale też mniejsze przedsiębiorstwa i osoby indywidualne.
Dzięki Fundacji jesteśmy w stanie jeszcze szybciej i bardziej efektywnie docierać z pomocą do tych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią koronawirusa.

 

JESTEŚMY RAZEM. POMAGAMY! – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Najskuteczniejsza pomoc, to pomoc systemowa – oparta na precyzyjnym rozpoznaniu potrzeb, dobrze zorganizowana, właściwie adresowana i realizowana w trybie pilnym. Taką pomoc chcemy i potrafimy nieść. Obecność w Radzie Fundacji wybitnych przedsiębiorców, świadczy o dużym poczuciu odpowiedzialności polskiego prywatnego biznesu i  zaangażowaniu w podejmowane działania pomocowe, pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych. Właściciele prezesi firm wchodzący w skład organów Fundacji stanowią również fundament jej wiarygodności, rzetelności i odpowiedzialności.

 

DLACZEGO WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ W PRACE FUNDACJI?

Na bieżąco monitorujemy sytuację w poszczególnych jednostkach medycznych, wiemy czego potrzebują i jak bezpiecznie przekazywać im potrzebne środki czy sprzęt. Prowadząc Akcję Jesteśmy Razem. Pomagamy!, wypracowaliśmy gotowe, sprawdzone procedury działania. Mamy narzędzia, ludzi i niezbędną wiedzę. Dlatego zamiast wyważać otwarte drzwi, skorzystaj z naszego doświadczenia, dzięki temu Twoja pomoc dotrze dokładnie tam gdzie jest potrzebna i najkrótszym możliwym czasie. Masz też pewność, że każda złotówka z Twojego wsparcia trafi dokładnie tam gdzie powinna – do potrzebujących.
Wszystkie osoby działające na rzecz Fundacji robią to nieodpłatnie, a środki potrzebne na jej funkcjonowanie zostały zapewnione przez Fundatorów. Bezpłatną pomoc prawną na rzecz Fundacji świadczy Kancelaria RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, podatkową zaś Kancelaria Ożóg Tomczykowski

 

KOMU POMAGAMY?

Fundacja Jesteśmy Razem. Pomagamy! udziela wsparcia osobom i podmiotom wspierającym zahamowanie pandemii oraz ofiarom wirusa. W szczególności:

  • podmiotom wykonującym działalność leczniczą,
  • pielęgniarkom i lekarzom,
  • osobom lub jednostkom prowadzącym badania mające doprowadzić do odkrycia lub opracowania środków wspomagających zwalczanie lub zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz innych wirusów,
  • organizacjom pozarządowym, realizującym określone w celach Fundacji programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej.

JAK POMAGAMY?

Fundacja działa kompleksowo i prowadzi różne formy wsparcia:

  • udzielamy pomocy rzeczowej i finansowej oraz wsparcia organizacyjnego,
  • organizujemy i finansujemy zakup wyrobów medycznych, sprzętu medycznego, produktów farmaceutycznych, produktów biobójczych, środków ochrony indywidualnej (maseczek, kombinezonów, maseczek i innych),
  • organizujemy i finansujemy zakup produktów spożywczych,
  • udzielamy wsparcia organizacyjnego, finansowego, prawnego i rzeczowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • rozpowszechniamy materiały naukowe i informacyjne z zakresu ochrony zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

MOŻESZ POMÓC?

Nie wahaj się!
Jesteśmy Razem. Pomagamy!
Pomóż nam Pomagać!

Zgłoś się do nas albo wpłać środki na nasze konto:

Rachunek bankowy: 98 1020 1042 0000 8902 0437 5697
Bank PKO BP