fbpx

Akcja #AByrazem, zainicjowana przez Grupę AB oraz akcja „Podwójna moc pomagania” Fundacji Santander Bank Polska połączyły siły.
Niesamowicie nas cieszy, jak nasi Partnerzy współpracują i razem przekazują wsparcie!

Efektem połączenia sił jest wyposażenie w respiratory nowego OIOM-u Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, na który – dzięki dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego – został zaadaptowany budynek przy ul. Chałubińskiego 1A.

„To bardzo ważna i potrzebna inicjatywa, ponieważ stanowisk intensywnej terapii do leczenia pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 jest mało. Będziemy leczyć najcięższe przypadki COVID-19, również takie, które będą wymagały stosowania aparatu ECMO do pozaustrojowego utlenowania krwi. Obiekt ten ma dodatkowo dla nas wszystkich znaczenie symboliczne, tutaj bowiem powstawała
nowoczesna intensywna terapia” mówi prof. Waldemar Goździk, Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Dziękujemy, że jesteście z nami!