fbpx

 

DOŁĄCZ DO NAS!

Zostań Partnerem Akcji – Donatorem.

Jeśli chcesz zaoferować wsparcie rzeczowe dla szpitali, zgłoś się do koordynatorów Akcji i uzyskaj ich pomoc. Wspieramy Donatorów w dystrybucji darowizn, pomagając w przekazaniu wsparcia najbardziej potrzebującym placówkom. Ułatwiamy wspólne zakupy, bo razem możemy więcej.

Sfinansuj zakupy sprzętu dla szpitali.

Jeśli chcesz pomóc służbom medycznym, przekazując im środki finansowe, służymy doradztwem – Akcja na bieżąco monitoruje sytuację w poszczególnych placówkach medycznych i pomoże wybrać te najbardziej potrzebujące. Jesteśmy Razem. Pomagamy!

Przekaż środki na konto Fundacji.

Możesz wspomóc finansowo służby medyczne bezpośrednio poprzez wpłatę na konto Fundacji Jesteśmy Razem. Pomagamy! Ty ofiarowujesz środki, my przekazujemy je bezpośrednio do szpitala lub finansujemy z nich zakup potrzebnych sprzętów. Możesz sam wskazać placówkę, której pomożemy lub zdać się na nas. Decyzje Fundacji dotyczące zakupów i dysponowania środków podejmowane są kolegialnie przez członków Komitetu Pomocy Fundacji w czasie nie dłuższym niż 24 godziny, by pomoc mogła jak najszybciej trafić do potrzebujących. Każda przekazana przez Ciebie złotówka zostanie wydana na pomoc placówkom medycznym. Działanie Fundacji nie jest finansowane z darowizn, a wyłącznie środków własnych założycieli Fundacji czyli Fundatorów.

Zasil nasze konto ONLINE

Już teraz możesz wspomóc nasze działanie w sposób szybki i bezpieczny. Dzięki systemowi PAYPAL przekazanie pieniędzy jest łatwe jak nigdy dotąd. Klikając w poniższy link możesz dokonać wpłaty jednorazowej lub ustawić comiesięczne składki.

Po prostu bądź z nami!

Bądźmy razem! Jeśli Twoja firma już udzieliła materialnego wsparcia placówkom medycznym, osobom poszkodowanym skutkami pandemii czy organizacjom pozarządowym – poinformuj nas o tym. Opowiedz nam o efektach swoich działań i zyskaj wsparcie informacyjne, prawne czy księgowe. Łącząc siły możemy więcej!

 

KORZYŚCI DLA DONATORÓW

Walka z efektami koronawirusa odbywać się będzie w świecie gospodarki i ekonomii. Natomiast walka z samym koronawirusem – w szpitalach. To one dramatycznie potrzebują pomocy. Przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej, a także przepisy wykonawcze, zawierają wiele nowych preferencji podatkowych dla tych, którzy mogą i chcą pomagać szpitalom w tych trudnych czasach.

 

PODATKI DOCHODOWE

1. DAROWIZNY NA RZECZ FUNDACJI – POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

Darowizny przekazane Fundacji przez:

osoby prawne (spółki z o.o. i spółki akcyjne) – korzystają z możliwości odliczenia ich od podstawy opodatkowania do 10% dochodu osiągniętego w danym roku,

osoby fizyczne – korzystają z możliwości odliczenia ich od podstawy opodatkowania do 6% dochodu osiągniętego w danym roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający przy tym z 19% podatku liniowego (zeznanie PIT-36L) lub karty podatkowej (PIT-16A) nie mają niestety możliwości odliczania darowizn przekazywanych na rzecz fundacji.

2. DAROWIZNY BEZPOŚREDNIO NA RZECZ SZPITALI – NOWE REGULACJE

Darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą (czyli: przede wszystkim szpitalom), wpisanym do wykazu opracowywanego przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ (wykaz jest ogłaszany w dzienniku urzędowym przez wojewodów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ; można go odnaleźć na stronach www poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ);

 • Agencji Rezerw Materiałowych („ARM”);

 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych („CBRS-P”);

– mogą być odliczane przez podatników CIT i PIT od podstawy opodatkowania (dochodu) na następujących, bardzo korzystnych zasadach:

 1. w przypadku darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;

 2. w przypadku darowizny przekazanej w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

 3. w przypadku darowizny przekazanej do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny.

UWAGA! Odliczenia z tytułu darowizn można uwzględniać przy obliczaniu zaliczek bieżących – już w 2020 r. (u osób fizycznych dotyczy to przychodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy).

Aby skorzystać z nowych preferencji, należy pamiętać, że w przypadku placówek medycznych darowizny mogą dotyczyć tylko tych placówek, które są zamieszczone w wykazie dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Należy też pamiętać, że darowizny pieniężne powinny być udokumentowane dowodami wpłat na rachunek bankowy obdarowanej jednostki. Wydatki na ww. cele nie będą podlegały odliczeniu od dochodu, jeżeli wcześniej zostały zaliczone przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów.

PODATEK VAT

Od 1 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. obowiązuje 0% stawka VAT w przypadku darowizn na rzecz preferencyjnie traktowanych placówek (szpitale z wykazu NFZ, ARM i CBRS-P):

 1. wyrobów medycznych;
 2. produktów leczniczych oraz substancji czynnych;
 3. produktów biobójczych (wyłącznie dezynfekujących);

 4. szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej;

 5. testów diagnostycznych;

 6. środków ochrony indywidualnej (tu: wyłącznie maski, osłony / szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice).

Stawka 0% VAT może być stosowana pod warunkiem zawarcia odpowiedniej, pisemnej umowy darowizny między darczyńcą i obdarowanym, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na walkę z COVID-19 (w przypadku darowizn dokonanych pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 25 marca 2020 r., wystarczające jest pisemne potwierdzenie dokonania darowizny).

DLACZEGO NOWE ROZWIĄZANIA SĄ KORZYSTNE?

Rozwiązania podatkowe wprowadzone przez przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej, a dotyczące darowizn bezpośrednio na rzecz szpitali w wykazu NFZ, ARM i CBRS-P, są korzystne z pięciu powodów:

 1. przepisy pozwalają na odliczanie (także) „darowizn wstecznych”;

 2. występuje mnożnik wartości darowizny;

 3. z odliczenia mogą skorzystać także podatnicy PIT rozliczający się 19% podatkiem liniowym oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

 4. odliczenia z tytułu darowizn można dokonywać na bieżąco – przy obliczaniu zaliczek w 2020r.;

 5. preferencja przy darowiznach rzeczowych dotyczy także podatku VAT (0% stawka).

Najważniejsze jednak, że nowe rozwiązania podatkowe dodatkowo motywują do tego, co teraz najpilniejsze – do pomocy szpitalom. Dzisiaj każda złotówka jest dla nich cenna!

SAMODZIELNY IMPORT

Od 9 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowe zwolnienie w podatku VAT od importu
i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przeznaczonych do walki z koronawirusem.

Zwolnienie zostało wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 628). Zwolnienie z podatku VAT przy imporcie z państw trzecich lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu z krajów UE dotyczy następujących towarów:
– wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro;
– szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej;
– produktów leczniczych oraz substancji czynnych;
– środków dezynfekujących;
– specjalistycznych testów diagnostycznych;
– środków ochrony indywidualnej – masek, osłon / szyb ochronnych na twarz, gogli, okularów ochronnych, kombinezonów, ochraniaczy na buty, czepków i rękawic.

Co bardzo istotne, zwolnienie od podatku VAT obejmuje również prywatnych przedsiębiorców, pod warunkiem dokonania przez nich późniejszej darowizny ww. towarów na cele związane z walką z koronawirusem na rzecz:
– placówek medycznych ujętych w wykazach przygotowywanych przez dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ – obecnie jest to około 590 placówek (szpitale, sanatoria, jednostki pogotowia ratunkowego),
– Agencji Rezerw Materiałowych,
– Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Zwolnienie z podatku VAT stosowane będzie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między podatnikiem dokonującym importu, a wyżej wskazanymi podmiotami.

Jaki jest efekt praktyczny ww. przepisów? Jeśli firma albo osoba fizyczna zamówi np. z Chin środki ochronne do walki z koronawirusem z zamiarem darowania ich szpitalowi, nie zapłaci VAT od importu.

Zwolnienie obowiązuje do 31 sierpnia 2020 r.