fbpx

Grupa Budimex od samego początku pandemii wspiera finansowo szpitale, które są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. Na jej pomoc mogły również liczyć instytucje pomocy społecznej oraz gminy, w których prowadzi działalność.

Tylko w maju Grupa Budimex przeznaczyła na pomoc szpitalom oraz instytucjom, które ucierpiały w wyniku pandemii blisko pół miliona złotych. Wsparcie finansowe otrzymało kolejnych 7 szpitali, 2 Domy Pomocy Społecznej oraz 3 gminy, w których spółki z Grupy prowadzą działalność. Łączna kwota, jaką Grupa Budimex przeznaczy na walkę z koronowairusem to blisko 3 mln zł.

Budimex zachęca również inne przedsiębiorstwa do niesienia pomocy. Członek Zarządu firmy – Cezary Mączka dołączył do wyzwania #hot16challenge, w którym nominował do udziału w akcji i pomocy szpitalom Grupę AXA oraz Grupę Żywiec.

Dziękujemy, że jesteście z namI!

Kategorie: Pomogliśmy